Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим інтернет-ресурс магазину ultrasport є торговим майданчиком ultrasport. Договірні відносини між покупцем та продавцем ultrasport оформляються у вигляді договору публічної оферти.

Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Підтвердити» означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), відповідно до чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.

Договір публічної оферти є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення та підтвердження його покупки. У разі потреби, за бажанням покупця, договір може бути оформлений у простій письмовій формі.

 

Істотні умови договору публічної оферти

1. Умовні угоди

1.1 Умовні угоди - це визначення, присутні у цьому договорі, є його невід'ємною частиною.
1.2 Визначення трактуються виходячи з їхньої сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих термінів:

ultrasport — Торговий майданчик, інтернет-магазин.
Товар — об'єкт угоди сторін, обраний покупцем в інтернет-магазині ultrasport і поміщений в кошик інтернет-магазину ultrasport
Покупець — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яке відвідало сайт ultrasport, що має намір придбати Товар, і сплатити за отримання такого Товару.
Продавець - власник товару, що пропонується на майданчику інтернет-магазину ultrasport
 

2. Загальні положення

2.1 Справжня публічна оферта (надалі – договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті ultrasport. Дана оферта застосовується до будь-якого товару, що пропонується до продажу (купівлі) на сайті ultrasport

 

3. Предмет договору публічної оферти.

3.1 Надання Покупцю доступу до всієї необхідної інформації по Товару (що підтверджує якість та безпеку його використання), представленому в рамках проекту ultrasport.

 

4. Момент укладання договору.

4.1 Текст цього Договору є публічною офертою та діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину ultrasport, які мають намір, бажання та можливості придбати товари для дому, офісу, квартири, будь-яких інших установ Державного чи приватного характеру.
4.2 Акцепт оферти — придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі ultrasport та згодою з умовами оплати та доставки товару.
4.3 Факт придбання Товару є беззастережним прийняттям Покупцем умов цього Договору. Покупець, який скористався послугами ultrasport, розглядається як особа, яка вступила із Продавцем у договірні відносини.

 

5. Права та обов'язки сторін.
5.1 ultrasport зобов'язується передати Покупцеві товар:

  • у певному місці
  •  у певній кількості
  • у відповідній комплектності та в комплекті, якщо такі передбачені
  • належної якості
  • вільним від претензій третіх осіб

5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обумовлених сукупно сайтом ultrasport та цим договором. ultrasport залишає за собою право невиконання зобов'язань у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

 

5.2 ultrasport має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері за адресою ultrasport
5.2.1.1 Усі зміни набувають чинності негайно після публікації.

5.2.2 Відмовити у наданні послуг без пояснення причини.
5.2.3 Надсилати листи рекламного та інформативного характеру покупцям.

 

5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), пропонованим Продавцем на всіх сторінках сайту mommy-shop.com.ua.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.

 

6. Відмова від гарантій.

6.1 Продавець робить все можливе для забезпечення якісного надання послуг Покупцю. Поради та інформація, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонені заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна сторона бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

7. Доставка товару.
7.1. Покупець отримує Товар у вигляді доставки, чи отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано у розділі «Доставка та оплата»
7.2. При доставці товарів до інших міст України, що виконується іншими Службами доставки на умовах співпраці з ТОВ «Нова Пошта» (далі Компанія-перевізник) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії «Нова Пошта», які доступні на сайті Компанії- перевізника.
7.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, ultrasport гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, обумовленій та оплаченій Покупцем, у комплектності відповідно до специфікації цього товару та у належному (робочому) стані та якості.
7.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем у заявці або відмови Покупця з причини, що відрізняється від зазначеної п.п. 6.2 від отримання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої покупцем за товар інтернет-магазину ultrasport. Залишок суми не повертається Покупцеві
.
7.5. У разі пошкодження або псування товару під час доставки ultrasport повертає вартість замовлення Покупцю протягом 14 робочих днів з моменту отримання акта псування товару, форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

 

8. Інші умови.

8.1. Інформація про товари представлена ​​на основному сайті.
8.2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.